Ubezpieczenie firmy

W każdym zawodzie istnieje ryzyko popełnienia błędu, który może kosztować przedsiębiorstwo wiele pieniędzy. To właśnie przez takie ryzyko powstały ubezpieczenia dla OC i NNW dla firm.

Dla każdego małego i średniego przedsiębiorstwa istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia OC i NNW.

Dodatkowo oferujemy:

  • Ubezpieczenie OC dla aptek – zabezpieczenie w przypadku błędów w dokumentach, ale także na przykład strat powstałych w skutek przerw dostawy prądu,
  • Ubezpieczenie OC Przewoźnika Drogowego – skierowane dla osób wykonujących zawód przewoźnika drogowego, w przypadku odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki
  • Ubezpieczenie OC Pośrednika nieruchomości
  • Ubezpieczenie OC nauczycieli, instruktorów sportu, trenerów itp.

Ubezpieczenie firmowe Zgierz

Skierowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ubezpieczenie firmowe Zgierz, ma na celu zabezpieczenie majątku przedsiębiorstwa, a także przejęcie odpowiedzialności finansowej, w przypadku niewłaściwie wykonanej usługi bądź niewywiązania się z zawartej umowy. Dzięki odpowiednio dobranej polisie, przedsiębiorca jest w stanie w dużym stopniu obniżyć ryzyko związane z prowadzeniem biznesu.

Podstawową ochronę stanowi polisa OC dla firmy, która dostosowana zostaje do rodzaju prowadzonej działalności. Może zostać rozszerzona o dodatkową ochronę obejmującą OC za szkody na nieruchomościach, OC za produkt, a także OC pracodawcy. Poza standardowym OC, właściciele firm mogą zdecydować się również na ubezpieczenie NNW, które chroni pracowników w chwili wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Pozwoli to na zapewnienie im, a także ich rodzinom niezbędnej pomocy finansowej.