Podwyżka cen ubezpieczenia OC – dlaczego OC wzrosło?

  Coraz wyższe straty przynoszone przez segment ubezpieczeń OC powoduje podwyżki nawet dla bezszkodowych kierowców. Wyścig o jak najniższą cenę i ilość klientów doprowadził do ogromnych strat. Ostatnie lata najlepiej obrazują jakie straty przynoszą obowiązkowe ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej. W rekordowym – 2009 roku, całkowita strata w tym segmencie dla ubezpieczycieli wyniosła około 1 miliard złotych.

  Wyższe roszczenia za szkody osobowe, rygorystyczne wytyczne KNF odnośnie likwidacji szkód podatek bankowy przyczyniły się także znacząco do poniesienia składek za ubezpieczenie OC.

  Szkody osobowe, a wyższe odszkodowania

  Mimo tego, że nasze drogi są bezpieczniejsze wypadki nadal się zdarzają, powstawanie kancelarii odszkodowawczych i wyższe roszczenia przyczyniły się do wzrostu ilości spraw odszkodowawczych, a co za tym idzie – wzrostu wypłacanych odszkodowań za szkody osobowe oraz odszkodowania dla rodziny.

  Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego w stosunku do likwidacji szkód

  Wobec nowych wytycznych KNF firmy ubezpieczeniowe zmuszone były do podniesienia składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC z racji zwiększonych kosztów przeznaczonych na likwidację szkód.
  Najważniejsze wytyczne dotyczyły między innymi:

  • Ubezpieczyciele nie powinni stosować amortyzacji części (a więc pomniejszać ich wartości o czas zużycia);
  • Ubezpieczyciele muszą stosować jednolite standardy kalkulacji w szkodach częściowych i całkowitych z OC;
  • Ubezpieczyciel powinien pomóc poszkodowanemu przy sprzedaży wraku pojazdu w przypadku szkody całkowitej;
  • Zarówno w wariancie serwisowym jak i kosztorysowym powinny być stosowane jednolite kryteria wyceny;
  • Roszczenia o zwrot kosztów za najem pojazdu zastępczego muszą być rozpatrywane indywidualnie, a ubezpieczyciel nie może odmówić zwrotu powołując się wprost na argument, że poszkodowany miał dostęp do komunikacji miejskiej lub nie wykorzystywał auta w działalności gospodarczej.

  Podatek bankowy

  Z dniem 1 lutego 2016 roku wprowadzony został nowy podatek, zwanym potocznie bankowym odprowadzany od niektórych instytucji finansowych. Ma on na celu pokrycie wydatków budżetowych o charakterze społecznym. Wprowadzenie jego odbiło się także na opłacających składki OC.

  Powyższe zmiany spowodowały wzrost ceny ubezpieczenia OC jednakże można uniknąć, aż tak drastycznych podwyżek korzystając z naszej konkurencyjnej oferty dostosowanej bezpośrednio do klienta.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *